NDIHMO

Bashkohu dhe ti me misionin tonë!

Banka: Intesa San Paolo Bank Albania
Emri: Fondacioni Kujto
IBAN: AL36208110080000010785231801
Swift Code: USALALTR

Përdorimi i fondit do të bëhet në mënyrë transparente. Rrjeti i dhuruesve do të njoftohet periodikisht me email për përdorimin e fondit dhe projektet e financuara.