Lindi më 1917, në Fratar, Mallakastër. U arrestua më 5 korrik 1950. Më 31 janar 1951,
me vendimin nr, 31, Gjykata e Lartë Ushtarake e dënoi me vdekje se “ka qenë në rreshtat
e organizatës tradhtare të Ballit Kombëtar, ka marrë pjesë në krime lufte”.
AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 25, fl. 522; Agim T. Cfiri (përmbledhës), Tefik Cfiri,
Testamenti, “Lumo Skëndo”, Tiranë, 2004, f. 216.

Source: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 25, fl. 522; Agim T. Cfiri (përmbledhës), Tefik Cfiri, Testamenti, “Lumo Skëndo”, Tiranë, 2004, f. 216
Please complete the required fields.
Mbyll formen

Please select your image(s) to upload.