Lindi në Shkodër, në vitin 1914. Me vendimin nr. 7, datë 22 shkurt 1946, Gjykata e Lartë Ushtarake e deklaroi fajtor për “pjesëmarrje në një organizatë terroriste” dhe e dënoi me 30 vjet burgim, humbjen e të drejtave qytetare e politike baras me kohën e ndëshkimit, si dhe konfiskimin e pasurisë së tundshme dhe të patundshme. Sipas nenit 51, nr. 1 të Ligjit 382 mbi dispozitat e përgjithshme penale, dënimi i ulet nga 30 vjet në 10 vjet burgim.

 

Source: Fondi 1, viti 2017, dosja 108, fl. 186.
Please complete the required fields.
Mbyll formen

Please select your image(s) to upload.