Lindi më 1920, Në Skrapar. Është internuar, dëbuar për motive politike. Më 29 korrik 1992, me vendimin nr. 14, komisioni i krijuar për vërtetimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ ka vendosur njohjen e kohës së internim-dëbimit nga Kolonja në Fier dhe Elbasan, prej 17 qershorit 1951 deri më 30 shtator 1991; nga këta 7 vjet kanë qenë internim.

AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 21, fl. 148-149.

Source: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 21, fl. 148-149.
Please complete the required fields.
Mbyll formen

Please select your image(s) to upload.