Lindi më 1917, në Dukat, Vlorë. Më 15 maj 1945, me vendim nr. 19, Gjykata Ushtarake Vlorë e dënoi si “kriminel lufte”, me 7 vjet burg, humbjen e të drejtave politike për aq kohë dhe konfiskim pasurie. Më 5 shkurt 1946, me vendim nr. 28/9, Komiteti Ekze-kutiv i Nënprefekturës së Vlorë urdhëroi "sekuestrimin e gjithë pasurisë të tund-shme dhe të patundshme të kriminelit të luftës H. Gj., nga Dukati". Më 25 nëntor 1949, me vendim nr. 201, Gjykata e Lartë e Kolegjit Ushtarak e dënoi për “pjesëmar-rje në një grup kundër pushtetit popul-lor“, me pushkatim, humbjen e të drejtave përgjithmonë dhe konfiskim pasurie.

 

 

Source: AISKK, F. 1, V. 2014, D. 10, FL. 49-51; Gazeta Zyrtare, 30 maj 1946, f. 8
Please complete the required fields.
Mbyll formen

Please select your image(s) to upload.