Lindi në Tropojë, në vitin 1928. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ me vendim nr. 17, datë 27 tetor 1992 ka vendosur njohjen e kohës së internimit nga rrethi Bajram Curri (Selcë), në rrethin Tepelenë prej datës 1 qershor 1951 deri më 30 tetor 1954.

Source: Fjalori Enciklopedik i Viktimave të Terrorit Komunist VI (Tiranë: ISKK, 2017), 386
Please complete the required fields.
Mbyll formen

Please select your image(s) to upload.