Lindi më 1912, në Elbasan. Më 9 dhjetor 1947, me vendimin nr. 475, Gjykata Ushtarake e Elbasanit e dënoi “për faje penale kundër popullit” me vdekje, me konfiskimin e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme dhe me humbjen e të drejtave të përgjithshme. Pushkatuar më 1948.

AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 22, fl. 19-20.

Source: AISKK, Fondi 1, viti 2015, dosja 22, fl. 19-20.
Please complete the required fields.
Mbyll formen

Please select your image(s) to upload.