Lindi në Shkodër, në vitin 1928. Në zbatim të vendimit nr. 445, datë 13 dhjetor 1991 të Këshillit të Ministrave, komisioni i krijuar për verfikimin e kohës së vuajtjes së dënimit administrativ me vendim nr. 28, datë 18 prill 1994 ka vendosur njohjen e kohës së internimit për «çështje politike» nga fshati Dukagjin i Shkodrës, në rrethin Berat/Tepelenë, prej datës 7 mars 1946, deri më 20 shkurt 1953 të Talinë Mark Marashit (Pronit).

Source: Fjalori Enciklopedik i Viktimave të Terrorit Komunist VI (Tiranë: ISKK, 2017), 187.
Please complete the required fields.
Mbyll formen

Please select your image(s) to upload.