Shtatë xhelatët që internonin mijëra familje shqiptare, që nga viti 1955

0
840
blank

Dekreti i 8 gushtit 1955 i Presidiumit të Kuvendit Popullor, ku miratohen 7 anëtarët e komisionit të Internim Dëbimeve.

Ky është dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, i datës 8 gusht 1955, ku vendoset se cilët do të ishin 7 anëtarët e komisionit, që do të merrte vendimet për të internuar gjithë familjet shqiptare që ata mendonin se ishin rrezik për regjimin komunist.

Ky komision do të kishte në dorë gjithçka rreth fatit të tyre, si: zonën ku do të internoheshin; ndarjen e familjeve, një pjesë në një fshat e një pjesë në një fshat tjetër; kohën e internimit të tyre dhe përsëritjen e vazhdueshme të dënimit çdo pesë vjet. Më poshtë, e sjellim të plotë sipas origjinalit, dekretin e presidiumit, firmosur nga Haxhi Lleshi me 7 anëtarët e komisionit të internim dëbimeve.

Dokumenti i plotë

Republika Popullore e Shqipërisë

Presidiumi i Kuvendit Popullor

Dekret

Mbi caktimin e anëtarëve të Komisionit të veçantë të parashikuar nga dekreti mbi internimin dhe dëbimin si masë administrative

- - - - - - - -

Në mbështetje të nenit 4 të dekretit nr.1906 datë 2 gusht 1954

Presidiumi i Kuvendit Popullor

Vendosi:

Përbërja e Komisionit të veçantë pranë Ministrisë së Punëve të brendshme të parashikuar  nga dekreti nr.1906 datë 2 gusht 1954 mbi internimin dhe dëbimin si masë administrative të jetë si vijon:

1)      Gjeneral-major Kadri Hazbiu               – Kryetar

2)      “          “          Mihallaq Ziçishti         – anëtar

3)      “          “          Delo Balili                   -           “

4)      “          “          Teki Kolaneci              -           “

5)       Kolonel          Rexhep Kolli               -           “

6)       N/Kolonel      Nevzat Haznedari        -           “

7)      Major               Qamil Mane                -           “

  1. – Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. –

Tiranë, më 8 gusht 1955

Nr. i dekretit: 2116

Për presidiumin e Kuvendit Popullor

Të republikës Popullore të Shqipërisë

Sekretari

Sami baholli

(firma)

Kryetari

Haxhi Lleshi

(firma)

Burimi: AQSH, F.Këshilli I Ministrave, D.1207, V 1955

In case you are aware of crimes, victims or events related to the communist period in Albania, click here to publish it in our archive.